advertise

سیم افشان

خرید انواع سیم افشان در اصفهان


یکی از پر استفاده‌ترین سیم‌های مورد استفاده در برق کشی و استفاده‌های الکترونیکی سیم افشان است. محصولاتی که در این سبد تولید قرار می‌گیرند غالبا در محل های خشک برای نصب در اتصالات مدارات روشنایی، پانل و کانال ها و وسایل برقی مورد استفاده قرار می‌گیرند. سیم افشان اسپادان به‌سیم با رنگبندی متنوع و کیفیتی بالاتر از معیار های استاندارد ملی پاسخگوی نیاز های شماست. فقط توجه داشته باشید بهتر است این گونه محصولات به طور مستقیم در زیر گچ استفاده نشوند.

ALT عکس | سیم افشان
سیم های افشان تک روکشه با سطح مقطع 400
مقایسه
سیم های افشان تک روکشه با سطح مقطع 300
مقایسه
سیم های افشان تک روکشه با سطح مقطع 240
مقایسه
سیم های افشان تک روکشه با سطح مقطع 185
مقایسه
سیم های افشان تک روکشه با سطح مقطع 150
مقایسه
سیم های افشان تک روکشه با سطح مقطع 120
مقایسه
سیم های افشان تک روکشه با سطح مقطع 95
مقایسه
سیم های افشان تک روکشه با سطح مقطع 70
مقایسه
سیم های افشان تک روکشه با سطح مقطع 50
مقایسه
سیم های افشان تک روکشه با سطح مقطع 35
مقایسه
سیم های افشان تک روکشه با سطح مقطع 25
مقایسه
سیم های افشان تک روکشه با سطح مقطع 16
مقایسه
سیم های افشان تک روکشه با سطح مقطع 10
مقایسه
سیم های افشان تک روکشه با سطح مقطع 6
مقایسه
سیم های افشان تک روکشه با سطح مقطع 4
مقایسه
۱
۲