advertise

آزمایشگاه آکرودیته اسپادان بهسیم

آزمایشگاه آکرودیته چیست؟

آزمایشگاه آکرودیته عبارت است از آزمایشگاهی که مورد ارزیابی و تایید منظم عملیات در مقایسه با استانداردهای مربوطه توسط یک سازمان مستقل قرار می‌گیرد. به طوری که عملیات آزمایشگاه در مقایسه با یک سری عناصر کلیدی که در استاندارد کیفیت آزمایشگاه تعریف شده است، مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. این استاندارد آزمون نیز باید بر مبنای استاندارد بین المللی یا استاندارد اروپایی پایه‌ریزی شده باشد.اجزای دقیق استانداردهای آزمایشگاه متفاوت هستند اما به طور کلی، عناصر اصلی این استانداردها باید موارد ذیل را پوشش دهد:سازمان‌بندی و مدیریتسازمان‌بندی و مدیریت،سیستم‌های کیفیت ، ممیزی و بازنگری ، طراحی و بهداشت آزمایشگاه
جابه‌جایی ، دستگاه‌ها ، کالیبراسیون ، روش‌های تجزیه‌ای ، کنترل کیفیت ، سوابق و گزارش.

دستاوردهای آزمایشگاه آکرودیته

در جهان صنعتی امروز توجه به ارتقاء کیفیت محصول، کنترل فرآیند و کاهش هزینه‌ها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. علاوه بر این ارتباط تنگاتنگ سازمان‌های نظارتی (سازمان ملی استاندارد) با واحدهای تولیدی به منظور کنترل کیفیت محصولات نیز ضروری است. با توجه به افزایش تعداد واحدهای تولیدی و محدود بودن امکانات آزمایشگاهی سازمان‌های نظارتی، لزوم تشکیل آزمایشگاه‌های آکرودیته به منظور کنترل فرآورده‌ها برای ارائه محصول ایمن احساس می‌شود. از دستاوردهای تشکیل این آزمایشگاه‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد

معرفی برخی از مهمترین مزایای آزمایشگاه همکار

آکرودیته کردن آزمایشگاه در هر سازمانی یک نیاز اساسی است اما این نیاز بطور خاص در سازمانهایی که برای ایمنی محصول از یک سیستم HACCA یا ISO ۲۲۰۰۰ استفاده می نمایند مشهودتر است. آکرودیته کردن آزمایشگاه موجب حصول اطمینان از صحت نتایج بدست آمده می شود و در حقیقت به عنوان سیستمی مستقل عمل می نماید بطوری که پشتیبان هر گونه اقدام دفاعی در برابر دعاوی قضایی خواهد شد.
برخی از مهمترین عناصر آزمایشگاه همکار شامل ممیزی و بازنگری، طراحی اصولی و رعایت بهداشت در آزمایشگاه، کالیبراسیون، روش های تجزیه ای، کنترل کیفیت، سیستم ها یکیفیت اشاره کرد.

دستاوردهای آزمایشگاه آکرودیته اسپادان بهسیم

آزمایشگاه اکرودیته سیم و کابل بهسیم، سومین دارنده گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه همکار سازمان استاندارد استان اصفهان است که با برخورداری از تجهیزات پیشرفته و نیروی انسانی متخصص و صاحب تجربه در زمینه آزمون انواع سیم کابل مطابق استانداردهای ملی می‌باشد.
این آزمایشگاه با استقرار استاندارد ISO/IEC ۱۷۰۲۵ بر بهبود مستمر سیستم مدیریت کیفیت تاکید داشته و هدف اصلی آن کنترل فعالیت آزمایشگاه‌ از دو منظر کیفی و فنی است. مهم‌ترین دستاورد انطباق یک آزمایشگاه با این استاندارد، اطمینان از صحت نتایج آزمون مربوطه است.
این آزمایشگاه علاوه بر انجام آزمون های مورد نیاز و کالیبراسیون تجهیزات اندازه گیری در داخل شرکت، برای سایر تولید کنندگان نیز ارائه سرویس می نماید.


کپی لینک
نظرات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید.