advertise

کابل فرمان (کنترل)

خرید بهرین کابل فرمان با قیمت مناسب


با پیشرفت تکنولوژی دیگر تنها وظیفه سیم و کابل ها، انتقال جریان الکتریکی نخواهد بود. گاهی در برخی از صنایع نیاز هست که فرمان یا اطلاعاتی بین تجهیزات در مدت زمان کوتاه و با ضریب اطمینان بالا منتقل شود. امروزه کابل هایی وجود دارند که کار انتقال سیگنال ها را بر عهده دارند، این کابل ها با نام کابل های فرمان در بازار شناخته میشوند که در امر خودکارسازی فرآیند های صنعتی و تولید، ارتباطات، اتوماسیون و ابزار دقیق به طور گسترده مورد استفاده قرار می گیرند. شرکت اسپادان به سیم به عنوان یکی از پیشگامان تولید انواع مختلف کابل های فرمان شما را به انتخاب و خرید یک محصول تمام عیار و با کیفیت از این شرکت دعوت می کند.

کابل فرمان اصفهان
کابل فرمان با سطح مقطع 27x0.75
مقایسه
کابل فرمان با سطح مقطع 24x0.75
مقایسه
کابل فرمان با سطح مقطع 20x0.75
مقایسه
کابل فرمان با سطح مقطع 19x0.75
مقایسه
کابل فرمان با سطح مقطع 18x0.75
مقایسه
کابل فرمان با سطح مقطع 16x0.75
مقایسه
کابل فرمان با سطح مقطع 14x0.75
مقایسه
کابل فرمان با سطح مقطع 12x0.75
مقایسه
کابل فرمان با سطح مقطع 10x0.75
مقایسه
کابل فرمان با سطح مقطع 8x0.75
مقایسه
کابل فرمان با سطح مقطع 7x0.75
مقایسه
کابل فرمان با سطح مقطع 6x0.75
مقایسه