نمایش یک نتیجه

سیم افشان 16*1 mm2

یکی از مهمترین مصارف سیم مسی افشان استفاده از آن در سیستم ارتینگ ساختمان است. زیرا که با داشتن قدرت