سوالات

سلام
حوزه فعالیت بهسیم، سیم و کابل فشار ضعیف است. کیفیت و دوام این سیم ها باعث می شود ده ها سال بگذرد و ما هرگز با آن ها سر و کار پیدا نکنیم. در مقابل، کیفیت ضعیف، با خرابی و آتش سوزی، آن‌ها را جلوی چشممان می آورد. همین است که بهترها، کمتر دیده می شوند. برای اطمینان از کیفیت محصولات بهسیم، عملیات ساخت در سه مرحله تامین مواد اولیه، تولید و محصول نهایی به دقت تحت کنترل قرار دارد.
;
در حال بارگزاری