آزمایشگاه آکرودیته اسپادان بهسیم

آزمایشگاهی برای به‌سیم شدن

آزمایشگاه آکرودیته چیست؟

آزمایشگاه آکرودیته عبارت است از آزمايشگاهي كه مورد ارزیابی و تایید منظم عملیات در مقایسه با استانداردهاي مربوطه توسط یک سازمان مستقل قرار می‌گیرد. به طوری که عملیات آزمایشگاه در مقایسه با یک سری عناصر کلیدی که در استاندارد کیفیت آزمایشگاه تعریف شده است، مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. اين استاندارد آزمون نيز باید بر مبنای استاندارد بین المللی یا استاندارد اروپایی پایه‌ریزی شده باشد.

عناصر اصلی آزمایشگاه آکرودیته

اجزای دقیق استانداردهای آزمایشگاه متفاوت هستند اما به طور کلی، عناصر اصلی این استانداردها باید موارد ذیل را پوشش دهد

سازمان‌بندی و مدیریت

سیستم‌های کیفیت

ممیزی و بازنگری

طراحی و بهداشت آزمایشگاه

جابه‌جایی

دستگاه‌ها

کالیبراسیون

روش‌های تجزیه‌ای

كنترل كيفيت

سوابق و گزارش

دستاوردهای آزمایشگاه آکرودیته

در جهان صنعتی امروز توجه به ارتقاء کیفیت محصول، کنترل فرآیند و کاهش هزینه‌ها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. علاوه بر این ارتباط تنگاتنگ سازمان‌هاي نظارتی (سازمان ملي استاندارد) با واحدهای تولیدی به منظور کنترل کیفیت محصولات نيز ضروري است. با توجه به افزایش تعداد واحدهای تولیدی و محدود بودن امکانات آزمایشگاهی سازمان‌های نظارتی، لزوم تشکیل آزمایشگاه‌های آکرودیته به منظور کنترل فرآورده‌ها براي ارائه محصول ایمن احساس مي‌شود. از دستاوردهاي تشكيل اين آزمايشگاه‌ها مي‌توان به موارد زير اشاره كرد

بهبود و استمرار کیفیت

بهبود و استمرار کیفیت

بهبود و استمرار کیفیت

معرفی برخی از مهمترین مزايای آزمايشگاه همکار

آكروديته كردن آزمايشگاه در هر سازماني يك نياز اساسي است اما اين نياز بطور خاص در سازمانهايي كه براي ايمني محصول از يك سيستم HACCA يا ISO ۲۲۰۰۰ استفاده مي نمايند مشهودتر است. آكروديته كردن آزمايشگاه موجب حصول اطمينان از صحت نتايج بدست آمده مي شود و در حقيقت به عنوان سيستمي مستقل عمل مي نمايد بطوري كه پشتيبان هر گونه اقدام دفاعي در برابر دعاوي قضايي خواهد شد.
برخی از مهمترین عناصر آزمایشگاه همکار شامل ممیزی و بازنگری، طراحی اصولی و رعایت بهداشت در آزمایشگاه، کالیبراسیون، روش های تجزیه ای، کنترل کیفیت، سیستم ها یکیفیت اشاره کرد.

آزمایشگاه آکرودیته اسپادان بهسیم

آزمايشگاه اکروديته سيم و کابل بهسیم، سومین دارنده گواهينامه تاييد صلاحيت آزمایشگاه همکار سازمان استاندارد استان اصفهان است كه با برخورداری از تجهيزات پيشرفته و نيروي انساني متخصص و صاحب تجربه در زمينه آزمون انواع سيم کابل مطابق استانداردهای ملی مي‌باشد.

این آزمایشگاه با استقرار استاندارد ISO/IEC ۱۷۰۲۵ بر بهبود مستمر سیستم مدیریت کیفیت تاكيد داشته و هدف اصلي آن كنترل فعاليت آزمايشگاه‌ از دو منظر كيفي و فني است. مهم‌ترين دستاورد انطباق يك آزمايشگاه با اين استاندارد، اطمينان از صحت نتايج آزمون مربوطه است.

این آزمایشگاه علاوه بر انجام آزمون های مورد نیاز و کالیبراسیون تجهیزات اندازه گیری در داخل شرکت، برای سایر تولید کنندگان نیز ارائه سرویس می نماید.